Problemy naukowo-badawcze budownictwa = The scientific research problems of building 53. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa : praca zbiorowa

Katalog
Książki
Pobierz opis bibliograficzny