Problemy naukowo-badawcze budownictwa XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauk PZITB "Krynica 2001", Opole-Krynica 16-21 września 2001 r

Katalog
Książki
Pobierz opis bibliograficzny