Problemy naukowo-badawcze budownictwa XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i KOmitetu Nauki PZITB "Krynica 2003", Warszawa-Krynica, 14-19 września 2003 r

Katalog
Książki
Pobierz opis bibliograficzny