Problemy naukowo-badawcze budownictwa 54. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa : praca zbiorowa pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel

Katalog
Dokumenty elektroniczne
Pobierz opis bibliograficzny

MARC

 • 100 a Łapko, Andrzej red.
 • 245 a Problemy naukowo-badawcze budownictwa b 54. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa : praca zbiorowa c pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel
 • 260 a Białystok b Wydaw. Politechniki Białostockiej c 2008
 • 300 a CD-ROM
 • 500 a Materiały z 54 Konferencji Naukowej zorg. w dniach 21-26 września 2008 r. w Krynicy Zdroju
 • 501 a Zrównoważony rozwój w budownictwie
 • 501 a Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa
 • 501 a Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie
 • 650 a Budownictwo x a ekorozwój x materiały konferencyjne
 • 650 a Budownictwo x projekty x materiały konferencyjne
 • 650 a Budownictwo x materiały budowlane x materiały konferencyjne
 • 650 a Komunikacja drogowa x materiały konferencyjne
 • 650 a Drogi x budownictwo x materiały konferencyjne
 • 650 a Konstrukcje budowlane x materiały konferencyjne
 • 700 a Broniewicz, Mirosław red.
 • 700 a Prusiel, Jolanta A. red.

Dublin Core

Indeksy

  Egzemplarze

  • Sygnatura: Czytelnia
  • Lokalizacja egzemplarza: Czytelnia
  • Numer inwentarzowy: 32687